Det spanske boligmarked gA?r mod lysere tider

De seneste tal fra ejendomsmarkedet i Spanien viser en fortsat positiv trend bA?de pA? priserne og pA? antallet af solgte boliger. Dog er der store variationer ud over landet, hvor det isA�r er pA? kyststrA�kningerne, at priserne stiger, og med Barcelona som det toneangivende omrA?de. Men ogsA? i Alicante omrA?det opleves der flere salg og stigende priser. Samtidig ses det ogsA?, at byggeaktiviteten af nye huse er stigende.

A�rsagen til stigningen er bl.a. at den spanske A?konomi har stabiliseret sig i de senere A?r med vA�kst til fA?lge. ArbejdslA?sheden er ogsA? fortsat faldende, og OECD forventer, at arbejdslA?shedsprocenten vil falde til under 20% ved udgangen af 2016, efter den i 2013 var helt oppe pA? 27%. Der er derfor ogsA? en stA?rre tillid til A?konomien. PA? kystomrA?derne er der mange udlA�ndinge, der kA?ber, og her har det isA�r haft stor effekt, at det britiske pund er steget over for euroen, hvilket har betydet, at briterne er vendt tilbage som kA?bere.

Blandt A?konomer og ejendomseksperter er der en tro pA?, at den positive udvikling vil fortsA�tte i 2016. I sin seneste markeds rapport indikerer den store bank BBVA, at det spanske ejendomsmarked nu er i begyndelsen af en ny cyklus, hvor priserne vil vA�re opadgA?ende. Dog forventes en mere moderat stigning sammenlignet med tidligere cyklusser.

PA? markedet for investeringsejendomme ses der ogsA? en stA?rre aktivitet med flere store portefA?ljer, der skifter ejere, heriblandt ogsA? til udenlandske ejere. Senest har det amerikansk baseret investeringsselskab Blackstone kA?bt 4.500 udlejningshjem fra Banco Sabadell, og det er dermed det stA?rste enkeltsalg inden for de senere A?r. Generelt forventes det ogsA?, at bankerne i 2016 i hA?jere grad sA�tter ejendomsportefA?ljer til salg og dermed nedbringer deres balancer.

Byggeaktiviteten af nye boliger i Spanien er ogsA? stigende. Ved udgangen af 2015 var der igangsat konstruktion af 50.000 nye boliger og det forventes, at i 2016 vil der vA�re over 100.000 nye boliger, der vil stA? fA�rdig, hvilket er fA?rste gang siden 2009, at der bygges sA? meget.

Kilder: Tinsa, BBVA, OECD og Aura Real Estate Experts